Beerschot & Simons: Consultative Selling Expert

Het is niet realistisch te veronderstellen dat de gunning van een opdracht het gevolg is van de best geboden oplossing. Er is meer nodig. Dienstverleners worden daarom continue gedwongen om effectievere verkoopmethoden te ontwikkelen.

Dit is het speelveld van Beerschot & Simons. Zij heeft de Consultative Selling methode naar Nederland gehaald en doorontwikkeld voor organisaties die hun diensten moeten verkopen in een complexe verkoopomgeving.

Consultative Selling 2.0: gebaseerd op de hedendaagse inzichten van structuur, waarde proposities en co-kwalificatie. Maar ook een scherpe focus op samenwerken, commitment en resultaat.

Beerschot & Simons faciliteert optimale commerciële resultaten. Dat doen wij effectief, inspirerend en hanteren een slimme aanpak, met aanwijsbaar resultaat. Wij hebben 3 interventie-programma’s:


Visie op ontwikkeling: Training of transformatie?

Vanaf onze oprichting in 1988 hebben wij, tijdens de interactie met professionals, gezien dat er drie belangrijke ontwikkel gebieden zijn: 
1. Een sterke spirit, een overtuigende kracht om 'dienstverlening' effectief om te zetten in renderende business;
2. Een effectieve structuur, professionals zetten slimme stappen en hebben de regie binnen het verkoopproces;
3. Het hebben en hanteren de juiste skills om op de gebieden van commerciële communicatie optimaal te presteren. 

Deze drie competenties staan centraal in onze programma's voor commerciële ontwikkeling en trainingsinterventies. De bron is de Consultative Selling Methode en de Effectieve Gedachten Techniek.

Verandering van denkpatronen: daar draait het om in onze aanpak. De transformatie van oud, belemmerend denken naar nieuwe denkbeelden over verkoopresultaat, samenwerken, ownership en pro activiteit. Er zijn verschillende manieren waarop wij de interventies uitvoeren: keynote- en expert sessies, large en small group interventions, workshops, trainingsmodules, assessments en coaching on the job.

Onze klanten zijn...

..grote en/of gespecialiseerde consultancy organisaties, start-ups  en bedrijven die HR, ICT of financiële diensten verkopen. Zij acteren in een complexe, concurrerende omgeving. Bedrijven bij wie de prestaties van het commerciële en consultantteam van doorslaggevend belang zijn bij het verkrijgen van opdrachten. Door de waan van de dag en andere afleiding is het niet vanzelfsprekend dat alle commerciële mogelijkheden ten volle worden ingezet. Wij helpen onze klanten om die kansen vrij te spelen én te benutten.

Op verzoek geven wij u graag een aantal referenties uit uw branche.