Verkopen van dienstverlening kan effectiever!

Wij hanteren hiervoor drie uitgangspunten...

Beerschot & Simons

faciliteert dienstverleners naar betere commerciële resultaten. Wij werken effectief, inspirerend en hanteren een slimme aanpak die in korte tijd aanwijsbaar resultaat oplevert. Wij hebben zes interventie- en trainingsprogramma’s.

Training of transformatie?

Verandering in het denkpatroon: daar draait het om in onze programma’s. Onze aanpak brengt je van oud, belemmerend denken naar nieuwe denkbeelden over verkoopresultaat, samenwerken, ownership en pro activiteit. Er zijn verschillende manieren om dat te bereiken: via keynote en expert sessies, large en small group interventions, workshops, trainingsmodules en coaching on the job.


Visie op ontwikkeling

Vanaf onze oprichting in 1988 hebben wij, tijdens de interactie met professionals, gezien dat er drie belangrijke ontwikkel gebieden zijn:

1. Een sterke spirit, een drijvende kracht om ‘expertise’ effectief om te zetten in renderende business;
2. Een effectieve structuur, professionals zetten slimme stappen en hebben de regie binnen het verkoopproces;
3. Het hebben en hanteren de juiste skills om op alle gebieden van de commerciële communicatie uitstekend te presteren.

Deze drie topkwaliteiten staan centraal in onze trainingsinterventies en programma’s voor commerciële ontwikkeling. De bron is Consultative Selling en de Effectieve Gedachten Techniek.

Onze klanten zijn...

..grote en/of gespecialiseerde consultancy organisaties, start-ups  en bedrijven die ICT of financiële diensten verkopen. Zij acteren in een complexe, concurrerende omgeving. Bedrijven bij wie de prestaties van het commerciële en consultantteam van doorslaggevend belang zijn bij het verkrijgen van opdrachten. Door de waan van de dag en andere afleiding is het niet vanzelfsprekend dat alle commerciële mogelijkheden ten volle worden ingezet. Wij helpen onze klanten om die kansen vrij te spelen én te benutten.

Op verzoek geven wij u graag een aantal klinkende referenties.

Hoog ambitieniveau? Graag!

Onze aanpak past bij klanten met een hoog ambitieniveau. Op basis van ieders eigen verhaal, situatie en uitdaging laten we graag zien wat onze visie op commerciële ontwikkeling is.