Consultative Selling Leadership

Een scherpe visie op het verkopen van dienstverlening 


Op het speelveld van de dienstverlening blijkt dat minder dan de helft van de verkoopinspanningen tot nieuwe business leidt. Dit terwijl het salesteam er bij elke opportunity van overtuigd was, dat er een concurrerende aanbieding uitgebracht was. Beerschot & Simons heeft om die reden de oorspronkelijke Consultative Selling Methode doorontwikkeld naar een effectieve sales strategie voor de dienstverlening.

 Consultative Selling Leadership is gebaseerd op drie pijlers:

Download de whitepaper Consulative Selling Leadership

Verkopen is Co-kwalificeren

Je krijgt geen opdrachten door de best geboden oplossing alleen. Behalve een salespitch en uitgebreide offerte, is er positieve invloed nodig op het besluitvormingsproces van de klant: 'Co-kwalificatie' noemen wij dat. Samen met de klant aan de hand van waarde creatie, de beste oplossing kwalificeren tegen, voor beiden, goede condities.


Dat is de doorontwikkeling van Consultative Selling. Een beproefd concept voor het verkopen van waardevolle dienstverlening.


Wij dragen dat over aan de hand van 3 effectieve interventie methoden: